logo
เริ่มต้นใช้งาน

แอปสุขภาพที่ทำให้โปรแกรมตรวจสุขภาพของคุณดีขึ้น

บริการของเรา

app-cover

แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ สำหรับ ติดตามผลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ

ดูเพิ่มเติม

ช่องทางที่ลูกค้าของคุณจะสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารกับโรงพยาบาลได้ 24 ชั่วโมงเพื่อทำให้คุณส่งความรู้และเห็นแนวโน้มของสุขภาพให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการ

ดูเพิ่มเติม
services

จากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่ากว่า 60% บริษัทจะเลือกโรงพยาบาลที่มีแอพสุขภาพให้กับพนักงาน

เป็นพันธมิตรกับเราดีอย่างไร?

/img/hos01.png

เพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ำ

เพื่อความต่อเนื่องในการเก็บข้อมูลต่างๆในด้านสุขภาพ จึงต้องกลับมาใช้บริการของเรา ของเรา

/img/hos02.png

เป็นผู้นำด้านการ ตรวจสุขภาพด้วย AI

ด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าในราคาเท่าเดิม โดย มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานด้วย

/img/hos03.png

ได้เปรียบในด้านการตลาด

เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่ยอดเยี่ยม ด้วย Feature ที่มากกว่าคู่แข่ง มีการถาม-ตอบปัญหา สุภาพ 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยี AI

/img/hos04.png

โรงพยาบาลจะให้คำปรึกษาได้อย่าง ตรงเป้าเพราะได้รู้ข้อมูลการวิเคราะห์ เชิงลึกของพฤติกรรมลูกค้า

เข้าใจสุขภาพ ปัญหา และแนวโน้มของลูกค้า เพื่อสร้าง หรือแนะนำ Package สุขภาพให้ ตรงกับความต้องการของลูกค้า

/img/hos05.png

เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นเพื่อ แนะนำบริการที่เหมาะสมได้มากกว่า

ด้วย Feature ที่มี AI แนะนำบริการด้านสุข ภาพในด้านต่างๆจากแอพพลิเคชั่น

/img/hos06.png

เชื่อมต่อกับลูกค้าเสมอ

ลูกค้าเก่าไม่หนีหายเพราะมีแอปพลิเคชั่น เชื่อมต่อความรู้สึกกับเขาอยู่เสมอ

ราคาค่าบริการ

ค่าบริการแอปเบาใจ

เลือกจำนวนลูกค้าของคุณตามแผนการตลาดปีนี้

คน

< 1,000

104 บาท

ต่อคน

1,000 - 4,999

84 บาท

ต่อคน

5,000 - 9,999

69 บาท

ต่อคน

10,000 - 24,999

59 บาท

ต่อคน

25,000 ขึ้นไป

ติดต่อเรา

552,000 บาท สำหรับ 8,000 คน

รองรับ การแยกองค์กรลูกค้า

เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าได้นาน 12 เดือน

เก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้นาน 3 เดือน

คุณสมบัติ

  ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ 24 ชั่วโมง

  บันทึกอาหารโดยใช้รูปภาพด้วยระบบ AI

  คำนวณแคลอรีอัตโนมัติ

  คำนวณปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน

  นับก้าวอัตโนมัติ

  เชื่อมต่อนาฬิกาออกกำลังกาย

  เข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพได้ตลอดเวลา

ค่าบริการวิเคราะห์ข้อมูล

รายปี ประหยัด 30%

รายเดือน

FreeStandardPremium

ฟรี

700

ต่อเดือน

1,750

ต่อเดือน

รายงานภาพรวมสุขภาพของผู้ใช้พื้นฐาน

1 รายงาน3 รายงานไม่จำกัด

รายงานภาพรวมสุขภาพของผู้ใช้ พื้นฐานแยกตามองค์กรลูกค้า

-3 รายงานไม่จำกัด

รายงานภาพรวมสุขภาพของผู้ใช้ขั้นสูง

--

รองรับการปรับเปลี่ยนรานงานตามความต้องการของโรงพยาบาล

--

Premium support

--