logo
เริ่มต้นใช้งาน

บทความ

ตรวจสุขภาพประจำปี ประเมินโรคอะไรได้บ้าง?

1. การตรวจหาภาวะโลหิตจาง และภูมิคุ้มกันของร่างกาย

24 Feb 2022

อ่านต่อ

การยืดเหยียดป้องกันออฟฟิศซินโดรม

      ออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการที่พบมากในปัจจุบันและมักเกิดกับคนทำงานที่ต้องนั่งโต๊ะทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง อยู่ในอิริยาบถหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในท่าซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการนั่งทำงานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งค้างในท่าเดิม และบางส่วนอาจถูกยืดค้าง รวมถึงข้อต่อต่าง ๆ ด้วย เช่น การนั่งไขว่ห้าง นั่งตัวงอคอยื่น เป็นต้น อาการในระยะแรกที่พบได้บ่อย คือ ปวดตามกล้ามเนื้อคอ บ่า ข้อมือ หรือหลัง และอาการจะเป็น ๆ หาย ๆ หากได้พักหรือหยุดงาน แต่คนทำงานส่วนใหญ่ก็มักจะละเลยสัญญาณเตือนของอาการปวดกล้ามเนื้อแบบออฟฟิศซินโดรมนี้ ปล่อยให้อาการลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การทำงานและคุณภาพชีวิต โดยมีการประเมินว่าพนักงานที่ป่วยด้วยอาการออฟฟิศซินโดรมสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานไปถึง 1 ใน 3 ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยรูปแบบการออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับป้องกันออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercise), การเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ (Strengthening Exercise)

16 Feb 2022

10 เหตุผลที่ทำไมโรงพยาบาลของคุณต้องมีแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ !

#1 เบาใจช่วยให้เพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ำ และลูกค้าประจำ

21 Mar 2022

โรคที่วัยทำงานไม่ควรมองข้าม

23 Feb 2022

สวัสดิการด้านสุขภาพในยุค new normal ที่HR น่าลองนำไปปรับใช้

-  การทำงานแบบ virtual workplace  ทุกคนต้องพึ่งดิจิตอลมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด

24 Feb 2022